Hittegods

Har du glemt noget i en af vores busser skal du skrive til glemt@larsenbus.dk​

Husk at opgive hvilken bustur og tidspunkt dine ejendele er forsvundet.Du vil blive kontaktet indenfor 2 hverdage.​